U kunt van maandag t/m vrijdag hulp krijgen van de formulierenbrigade om formulieren te laten invullen, of uitleg van brieven te krijgen. Ook  voor andere vragen (overstappen gas licht) (toeslagen) kunt u er terecht. Zo nodig bellen we met instanties bij problemen, betaalachterstand etc. Dus: blijf er niet lang(er) mee lopen, maar kom gerust binnen!